0 PLN

Regulamin sklepu

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sprzedaż poprzez witrynę solvent.sklep.pl jest SOLVENT SOŁTYS SPÓŁKA JAWNA, ul. Lwowska 197B, 33-100 Tarnów, NIP: 871-177-34-91.
 2. Sklep solvent.sklep.pl prowadzi sprzedaż asortymentu z grupy materiałów wentylacyjnych.
 3. Klient poprzez wybór produktów z katalogu znajdującego się na solvent.sklep.pl decyduje się na jego zakup i uiszczenie opłaty wskazanej na stronie produktu poprzez: wpłatę na konto bankowe lub płatności internetowe lub za pobraniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenie produkty wybranym sposobem dostawy zgodnie z informacją zawartą w regulaminie dostaw i zwrotów
 5. W związku z wykonywaną działalnością sprzedawca zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, do tego samego zobowiązany jest również klient.
 6. Warunki dotyczące klienta które muszą zostać spełnione do celów zawarcia umowy: wybranie produktu znajdującego się w katalogu produktów na stronie solvent.sklep.pl, wybranie miejsca dostarczenia znajdującego się na terenie Unii Europejskiej, uiszczenie wskazanej na stronie produktu kwoty na rzecz podmiotu sprzedającego lub zobowiązanie do uiszczenia tej opłaty przy odbiorze produktu.
 7. Podstawowe warunki techniczne korzystania ze strony solvent.sklep.pl zapewniają dostęp z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.. Jednakże na ten moment bezbłędne działanie serwisu zapewniają następujące technologie: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 8. Warunki dostawy, zwrotów i reklamacji znajdują się w akapitach poniżej.
 9. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako w pełni legalny i odpowiedzialny podmiot handlowy zapewniamy dochowanie wszelkich starań aby przetwarzać dane swoich użytkowników w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności w zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje na temat tego w jaki sposób zbieramy dane oraz je wykorzystujemy.

 

 

Administratorem danych osobowych użytkowników solvent.sklep.pl jest SOLVENT SOŁTYS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 197B.

Każda inicjatywa jaką przejawiamy w internecie jest konsultowana z jego użytkownikami. Wobec czego zachęcamy do kontaktu każdego zainteresowanego celem przekazania nam swoich spostrzeżeń i opinii na temat prowadzonej przez nas polityki prywatności. Można skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@solvent.sklep.pl – z tytułem „Polityka Prywatności”.

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

• podczas rejestracji wymagamy jedynie imię, nazwisko oraz adres e-mail

• w trakcie korzystania z naszego sklepu można uzupełnić swój profil o dodatkowe dane: płeć, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;

• podczas zamówienia, wymagamy takich informacji jak: adres dostawy, dane do faktury oraz/lub numer telefonu do kontaktu.

• do utrzymania odpowiedniej jakości sprzedaży korzystamy z usług takich firm jak:

- Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)

- Google (https://policies.google.com/privacy)

- tPay

- Globkurier

 

Jakie są cele

• tworzenia i zarządzania kontem w ramach sklepu internetowego

• obsługa zamówień, w tym: weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur

• obsługi anulowanych zamówień i rozwiązywanie kwestii spornych z nimi związanych

• zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;

• zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

 

Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od każdego sprzedawcy przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Naszym celem jest zapewnienia najlepszych doświadczeń z zakupami online. W związku z tym gromadzimy i wykorzystujemy informacje o zwyczajach zakupowych klientów. Regularnie prosimy swoich klientów o wyrażenie opinii na temat zadowolenia z realizacji zamówienia. Prowadzimy, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów wymienionych w tym dokumencie, analizy pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy wykazania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących.

 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane związane z założeniem i prowadzeniem konta przechowywane są w naszych bazach danych do momentu ich usunięcia lub zmiany. W dowolnym momencie można zażądać: usunięcia, edycji czy też przeniesienia danych do innego administratora. W sytuacjach wyjątkowych wynikających np. z: przepisów obowiązującego prawa, uzasadnionych interesów własnych, finalizacji umowy czy też dochodzenia roszczeń- zastrzegamy sobie prawo do zachowania wskazanych danych osobowych na czas niezbędny do realizacji poszczególnych spraw.

 

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Udostępniamy niektóre dane następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług marketingowych i telemarketingowych;
• dostawcom usług badania rynku;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;

Jeżeli zobligowani zostaniemy do tego przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.


W jakich krajach przetwarzane są dane?

Domyślnie, dane przetwarzane i administrowane są w Polsce. Jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, dane udostępniane są firmom zewnętrznym mającym swoje siedziby poza terytorium Polski. Przyczyną takiego procederu może być tylko i wyłącznie żądanie właściciela danych o takie działanie, np. poprze zgłoszenie chęci do odebrania zakupionych przedmiotów poza terytorium Polski. W tego typu zdarzeniach dane przetwarzane przez nas udostępniane są firmom zapewniającym niezbędny łańcuch dostaw.

 

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe na sprawdzonych i bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszym oraz możliwie najbardziej aktualnym oprogramowaniu. Wszelkie informacje pozostawiane na pod naszą opieką przesyłane są z wykorzystaniem technologii SSL.

Korzystając z usług firm trzecich staramy się wybierać jedynie najsolidniejsze firmy o wysokim standardzie działania.

 

Prawa:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody

- prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

DOSTAWA I ZWROTY 

Wszystkie przedmioty wysyłane są z terytorium Polski. Każde zamówienie złożone z produktów będących na stanie magazynowym wysyłane jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) do 24 godzin od otrzymania płatności lub złożenia zamówienia za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach paczki mogą zostać wysłane poza wyznaczonym terminem. W takich przypadkach należy się z nami skontaktować pod numerem podanym na stronie kontakt lub za pomocą formularza kontaktowego/e-mail. Ceny wysyłki każdego wyliczane są indywidualnie dla każdego zamówienia z osobna. Sklep solvent.sklep.pl, po wcześniejszych konsultacjach, wysyła przedmioty także poza granice Polski.

image.gifZwroty

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również za pomocą formularza na stronie 'Kontakt', jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz dane do wysyłki zwrotnej przedmiotu

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ma 14 dni na odesłanie przedmiotu przy czym nie może to nastąpić wcześniej niż przed otrzymaniem wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy będącej potwierdzeniem przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu; wiadomość potwierdzająca jest nadawana do 3 dni roboczych od jego otrzymania

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres podany przez Sprzedawcę w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym tę wiadomość otrzymał. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, jest dostępna u sprzedawcy.

image.gifReklamacje

1 Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy lub gwarancją producenta i podlega wymianie, jeśli:
a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział
o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;
b) Jest niezgodny z umową;
c) Został uszkodzony podczas dostawy.
2 Informacje o reklamacji należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@solvent.sklep.pl lub na adres firmy SOLVENT Sołtys Spółka Jawna, ul. Lwowska 197b, 33-100 Tarnów
3 Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
4 Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
5 Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
6 Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7 Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
8 Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają zapisy o rękojmi tj. pkt. 4 i dalsze niniejszego regulaminu oraz art. 556 i dalsze Kodeksu Cywilnego.
9 Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
10 W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 

COOKIES

Witryna https://solvent.sklep.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Solvent Sołtys Spółka Jawna w celu optymalizacji działań.

2.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Nazwa Opis
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.

Powyższa lista dzieli się na następujące kategorie:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.