0 PLN

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jako w pełni legalny i odpowiedzialny podmiot handlowy zapewniamy dochowanie wszelkich starań aby przetwarzać dane swoich użytkowników w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności w zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje na temat tego w jaki sposób zbieramy dane oraz je wykorzystujemy.

 

 

Administratorem danych osobowych użytkowników solvent.sklep.pl jest SOLVENT SOŁTYS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Batalionów Chłopskich 17.

Każda inicjatywa jaką przejawiamy w internecie jest konsultowana z jego użytkownikami. Wobec czego zachęcamy do kontaktu każdego zainteresowanego celem przekazania nam swoich spostrzeżeń i opinii na temat prowadzonej przez nas polityki prywatności. Można skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@solvent.sklep.pl – z tytułem „Polityka Prywatności”.

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

• podczas rejestracji wymagamy jedynie imię, nazwisko oraz adres e-mail

• w trakcie korzystania z naszego sklepu można uzupełnić swój profil o dodatkowe dane: płeć, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, data urodzenia, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;

• podczas zamówienia, wymagamy takich informacji jak: adres dostawy, dane do faktury oraz/lub numer telefonu do kontaktu.

• do utrzymania odpowiedniej jakości sprzedaży korzystamy z usług takich firm jak:

- Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)

- Google (https://policies.google.com/privacy)

- tPay

- Globkurier

 

Jakie są cele

• tworzenia i zarządzania kontem w ramach sklepu internetowego

• obsługa zamówień, w tym: weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur

• obsługi anulowanych zamówień i rozwiązywanie kwestii spornych z nimi związanych

• zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;

• zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

 

Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od każdego sprzedawcy przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Naszym celem jest zapewnienia najlepszych doświadczeń z zakupami online. W związku z tym gromadzimy i wykorzystujemy informacje o zwyczajach zakupowych klientów. Regularnie prosimy swoich klientów o wyrażenie opinii na temat zadowolenia z realizacji zamówienia. Prowadzimy, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów wymienionych w tym dokumencie, analizy pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy wykazania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących.

 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane związane z założeniem i prowadzeniem konta przechowywane są w naszych bazach danych do momentu ich usunięcia lub zmiany. W dowolnym momencie można zażądać: usunięcia, edycji czy też przeniesienia danych do innego administratora. W sytuacjach wyjątkowych wynikających np. z: przepisów obowiązującego prawa, uzasadnionych interesów własnych, finalizacji umowy czy też dochodzenia roszczeń- zastrzegamy sobie prawo do zachowania wskazanych danych osobowych na czas niezbędny do realizacji poszczególnych spraw.

 

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Udostępniamy niektóre dane następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług marketingowych i telemarketingowych;
• dostawcom usług badania rynku;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;

Jeżeli zobligowani zostaniemy do tego przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.


W jakich krajach przetwarzane są dane?

Domyślnie, dane przetwarzane i administrowane są w Polsce. Jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, dane udostępniane są firmom zewnętrznym mającym swoje siedziby poza terytorium Polski. Przyczyną takiego procederu może być tylko i wyłącznie żądanie właściciela danych o takie działanie, np. poprze zgłoszenie chęci do odebrania zakupionych przedmiotów poza terytorium Polski. W tego typu zdarzeniach dane przetwarzane przez nas udostępniane są firmom zapewniającym niezbędny łańcuch dostaw.

 

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe na sprawdzonych i bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszym oraz możliwie najbardziej aktualnym oprogramowaniu. Wszelkie informacje pozostawiane na pod naszą opieką przesyłane są z wykorzystaniem technologii SSL.

Korzystając z usług firm trzecich staramy się wybierać jedynie najsolidniejsze firmy o wysokim standardzie działania.